Ogłoszenia parafialne – IV Niedziela Wielkiego Postu 22 marca 2020 r.

1.We środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień świętości życia. Msze św. w naszym kościele o godz. 6:30, 7:00, 8:00 oraz o godz. 18:00 i 19:00. Dwie Msze św. będą dodatkowo, aby większa ilość (maksymalnie 50 osób na każdej Mszy św.) mogła przyjść w to święto na Mszę św.

Przy drzwiach Kościoła i w kaplicy adoracji można pobrać deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To zobowiązanie do modlitwy jedną tajemnicą różańca przez 9 miesięcy dla ratowania zagrożonego życia dziecka poczętego, w myśl prawdy, że kto ratuje jedno ludzkie istnienie ratuje cały świat. Wypełnioną deklarację włóżmy do opisanej skrzynki w Kościele i zaniesiemy jako dar ołtarza 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszy świętej o godz.18.00.

Modlitwa duchowej adopcji – klik

  1. W związku z nadzwyczajną sytuacją, w której znalazła się nasza Ojczyzna i cała Europa, w naszym życiu zachodzą nagłe zmiany, wymuszone troską o zdrowie publiczne. Chyba  nigdy dotąd w historii świata nie zdarzyło się, aby w tak wielu miejscach naraz miliony katolików z powodów sanitarnych nie mogły uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensa biskupa od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. nie oznacza, że nie możemy przyjść na Mszę św. np.  w dzień powszedni. Chodzi o to,  byśmy nie przyzwyczajali się do życia bez Mszy św. jak to jest w zwyczaju pogan,  nie znających jeszcze Chrystusa. Kto obawia się o swoje zdrowie i pozostaje w domu niech duchowo łączy się w modlitwie i przyjmie duchową Komunię św. To ćwiczenie duchowne polega na tym, że w czasie modlitwy wyobrażamy sobie, że jesteśmy w kościele i podchodzimy do ołtarza i przyjmujemy do serca Najświętsze Ciało i krew Chrystusa. Następnie odmawiamy modlitwy dziękczynienia po Komunii św. Jedną z form takiej modlitwy jest święte milczenie w obecności Boga. Nie trzeba wtedy wypowiadać żadnych słów ale trwać w miłosnym milczeniu. Możemy powtarzać słowa: „Jezu kocham Ciebie” albo „Jezu ufam Tobie” albo „Jezu Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem” albo jakąś inną modlitwę.
  2. Spowiedź w naszym kościele bez zmian.
  3. W piątki Wielkiego Postu odprawiamy drogę krzyżową o godz. 8:00, 16:00 (dla dzieci) o 17:00 i 19:00 dla młodzieży i dorosłych. Zapraszamy do udziału w gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 18:00.

* Nabożeństwo do św. Charbela w sobotę po Mszy św. o godz. 18:00. Wyjątkowo prośby do tego świętego można przesyłać także na adres poczty elektronicznej parafii.

  1. Dzisiaj po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i suplikacje).