Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił – Gorzkie Żale – kazanie 29 marca 2020 r.