Mszę Świętą przed egzaminem ósmoklasisty oraz modlitwę o światło Ducha Świętego i pokój serca.